Náhradní plnění

Náhradní plnění je způsob, kterým můžete splnit zákonem stanovený povinný podíl v zaměstnávání OZP.
Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. 
Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat,         2,5-násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla, a to do 15.února následujícího roku.
Pro rok 2024 je to částka 106 067,50 Kč (2,5 x 42 427 Kč) za jednoho zaměstnance.
Dle ustanovení § 81 odst. 2 zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb.
lze povinný podíl plnit:
- zaměstnáváním OZP v pracovním poměru,
- odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou OZP,
- poptáním u OSVČ, která je zdravotně postižená a nezaměstnává další zaměstnance
- odvodem do státního rozpočtu
- kombinací uvedených možností.
Způsob plnění je tedy na rozhodnutí zaměstnavatele.
Metoda plnění povinného podílu je nejméně výhodná. Samotná firma totiž obratem nezíská žádné služby či zboží.
Povinný podíl pro rok 2024 splníte odběrem služeb či zboží ve výši 7-násobku průměrné měsíční mzdy za I.-III. čtvrtletí 2023 (částky 42 427 Kč), tedy 296 989 Kč za jednoho zaměstnance.
Vyberete si služby, které jsou pro Vaši společnosti užitečné. Služby lze kombinovat a sestavit tak praktický balíček.
Aktuální znění vybraných právních předpisů, podle kterých se řídí náhradní plnění naleznete na https://www.mpsv.cz.
Pomoc při výpočtu najdete na https://www.mpsv.cz/web/cz/plneni-povinneho-podilu-ozp.
Náhradní plnění se řídí již zmíněným zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (PDF).
Výpočet povinného podílu a jeho výše se stále řídí vyhláškou č. 518/2004 Sb. (PDF)

 KONTAKT: 

  • - Mgr. Lenka Doleželová 
  • - tel.: +420 771 121 579 
  • - email: obchod@bares-bambas.cz 
  • - Michael Vašek
  • - tel.: +420 771 121 582
  • - mail: obchodbambas@outlook.cz