Provozní řády a povolení k činnosti

Stránka se nyní upravuje dle požadavků KÚ Jihomoravského kraje, odboru ŽP.

Zařízení ke sběru, úpravě a využívání odpadu:

PR JMK 49470-2021 ze dne 13.4.2022, CZB01652.pdf 

Zařízení k úpravě odpadních elektrozařízení:

PR JMK 49477-2021 ze dne 13.4.2022, CZB00287.pdf