Oprávnění a povolení k činnosti

Stránka se nyní upravuje dle požadavků KÚ Jihomoravského kraje, odboru ŽP.